Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Výroční zpráva 2006 Skupiny ČEZ Tisk
Pondělí, 21 květen 2007

Výroční zpráva 2006 z 30. 04. 2007 je ke stažení na stránkách společnosti ČEZ.
Kromně ekonomických výsledků obsahuje i cíle společnosti (vizi) a principy firemní kultury.

prodej elektřiny 85,7 TWh
provozní výsledek hospodaření 40,1 mld. Kč
zisk po zdanění 28,8 mld. Kč
rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 14,9 %
ekonomická přidaná hodnota (EVA) 10,2 mld. Kč
rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) 11,2 % Skupina ČEZ směřuje k naplnění vize


stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě

Na základech firemní kultury orientované na výkon nesou střechu vize tři pilíře firemního strategického chrámu:
zvyšování efektivity, zahraniční expanze a obnova výrobních zdrojů.

chram.gif

7 principů firemní kultury:

vytváření hodnoty při zajištění bezpečnosti
osobní odpovědnost za dosahování ambiciózních výsledků
budování sounáležitosti se Skupinou ČEZ
rozvíjení lidského potenciálu
vytváření mezinárodní organizace
přijímání neustálé změny
princip morální integrity

Související články: