Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Větrný park Dukovany Tisk
Pátek, 29 prosinec 2006
Zástupci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje seznámili okolní obce se záměrem vybudovat v okolí jaderné elektrárny Dukovany park větrných elektráren. Park je rozdělen do tří částí jak je zakresleno na této mapě.

DUKOVANY 1 mapa
Instalovaný výkon: 5 x 2 MW
- 4 stroje v katastru Dukovan (Skryje), jeden v katastru Slavětic
- vzdálenost elektrárny č. 1 od nejbližšího stavení: 750 m

DUKOVANY 2 mapa
Instalovaný výkon: 14 x 2 MW
- vzdálenost elektrárny č. 3 od nejbližšího stavení: 1 450 m
- vzdálenost elektrárny č. 10 od nejbližšího stavení: 1 750 m

DUKOVANY 3 mapa
Instalovaný výkon: 20 x 2 MW

Využití vhodného území je limitováno dodržením doporučených vzdáleností mezi větrnými elektrárnami (VTE), ochranným pásmem nadzemních vedení vysokého napětí a dodržením hlukových limitů pro obytnou zástavbu.
Rozmístění i počet jednotlivých VTE je přibližné, v další fázi projektové přípravy se může změnit.
Plánuje se instalace strojů o jednotkovém výkonu 2 MW typ Vestas V90.

Investor předpokládá náklady na jednu elektrárnu 70-80 miliónů, životnost 20 let a průměrné využití 30%.

Technické údaje pro elektrárnu s výkonem 2 MW (podrobnosti o technologii jsou v tomto dokumentu)

Jmenovitý výkon 2 MW
Průměr rotoru 90 metrů
Počet listů 3
Výška hlavy rotoru 105 metrů
Obsáhnutí plochy 6.362 m2
Otáčky rotoru 8,2 – 14,9 ot/min
Max. otáčky rotoru při max. intenzitě větru po dobu 10 minut 17,3 ot/min
Startovací rychlost větru 4 m/s
Jmenovitá rychlost větru 15 m/s
Vypínací rychlost větru 25 m/s
Opětovná startovací rychlost 23 – 20 m/s
Generátor
Jmenovitý výkon 2 MW
Typ asynchronní - OptiSpeed®
Napětí 690 VAC
Frekvence 50 Hz
Převodovka
kombinovaný 1-stupňový planetový převod / 2-stupňový čelní ozubený převod
Rotor
návětrný rotor se třemi nastavitelnými listy
materiál listů polyester/epoxidová pryskyřice, vyztužená skelnými vlákny
délka 44 metrů
Věž
Konstrukce kónická, trubková věž z oceli 5 dílů
Průměr dole / nahoře 4,15 / 2,3 m
Výstup - uvnitř umístěný žebřík s bezpečnostními instalacemi
Základ
základová deska železobeton 15,35 x 15,35 x 2 m
Hmotnosti
Věž 231 t
Strojovna 68 t
Rotor 36,3 t

Celkem

335,3

Pavlov

Parametry některých již postavených větrníků:
Jindřichovice - průměr rotoru 44 m, výška stožáru 65 m, typ Enercon E40, výkon 0,6 MW (cena 31 mil)
Břežany - průměr rotoru 52 m, výška stožáru 74 m, typ Vestas V52, výkon 0,85 MW (cena 26 mil)
Petrovice - průměr rotoru 70 m, výška stožáru 84 m, typ Enercon E70, výkon 2 MW (cena 56 mil)
Pavlov - průměr rotoru 90 m, výška stožáru 105 m, typ Vestas V90, výkon 2 MW (cena 70 mil)

Je možné prodávat za pevné výkupní ceny stanovené ERU - pro letošní rok pro VE 2,46 Kč/kWh.
Nebo výrobce dostane k tržní ceně od státu dotaci, tzv. zelený bonus za každou kWh:

Malá vodní elektrárna 1,43 Kč
Větrná elektrárna 2,02 Kč
Výroba z biomasy 1,96 Kč
Sluneční elektrárna 12,59 Kč

Dodejme ještě že nejčastěji fouká od severozápadu (viz. klimat. charakteristiky observatoře Dukovany).
Průměrné využití (vzhledem k instalovanému výkonu) větrných elektráren s instalovaným výkonem nad 100 kW, které byly po celý rok 2005 v provozu dosáhlo 14,8 % (viz. zpráva MPO).
Při rychlosti větru 6,5 m/s vyrábí VE jen 0,5 MW/hod., na 100% pojede až při rychlosti větru 13 m/s.

výkonová křivka


Odkazy aby si každý mohl udělat svůj názor na věc:
Zpráva MPO
Obnovitelné zdroje energie v roce 2005
Metodický pokyn MŽP
k umísťováním větrných elektráren (mapa a seznam vhodných území)
Energetický regulační úřad - přehled větrných elektráren
Na webu EIA
jsou k nahlédnutí oznámení o záměrech výstavby větrných elektráren
Česká společnost pro větrnou energii - větrné elektrárny v ČR
Fotografie z výstavby větrné elektrárny
Argumenty zastánců větrné energie
Argumenty odpůrců
větrné energie
Pochyby o ekologické výhodnosti větrných elektráren
Pochyby o ekologické výhodnosti větrných elektráren 2
Betonová lobby a větrníky

Dokumenty v pdf:
Větrné elektrárny - mnoho otazníků
Ekonomické hodnocení projektu větrné a fotovoltaické elektrárny
Větrné elektrárny: mýty a fakta vydalo sdružení Calla
Jak využívat obnovitelné zdroje energie vydalo hnutí Duha

Diskuse k článkům:
U Znojma vyroste 26 větrných elektráren
Kauza jednoho větrného parku
Lesk a bída větrníků v Jindřichovicích
Větrné elektrárny v české kotlině
Energetika vlády


Související články: