Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    

Atominfo

Kurz ČEZ


Akcie ČEZ

Návštěvnost
Odběr novinek

RSS 2.0

Nezávislá energetická komise Tisk
Sobota, 12 červenec 2008

Člen komise a exministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý na tiskové konferenci na půdě Akademie věd představil předběžné závěry studie.

Základní doporučení komise:

 • Vláda by měla aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích.
 • Vláda má umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie.
 • Význam hnědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu klesat, nicméně bude představovat stále významný energetický zdroj.
 • Vláda by neměla omezovat podnikatelská rozhodnutí v této oblasti a měla by připustit diskusi o těžebních limitech podle jasně vymezených pravidel.
 • Vláda by měla považovat podporu procesů, vedoucích k úsporám energií, za prioritu a mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie.
 • Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu.
 • Vláda bude považovat obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu.
 • Vláda by měla využít tranzitní elektrickou přenosovou síť k posílení pozic ČR na energetickém trhu.
 • Vláda by měla přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie.

Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb ČR
je poradním orgánem vlády v oblasti komplexního posouzení energetických potřeb České republiky a byla zřízena  na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007. Účelem Komise je nezávislým způsobem přezkoumat minulé energetické koncepce ČR, realizační možnosti současného programového prohlášení vlády v oblasti energetiky, a na základě nezávislých odborných analýz doporučit vládě další postup při zajišťování energetických potřeb ČR.
Komise se soustředí především na dlouhodobé koncepce a možnosti jejich realizace, které svým významem přesahují horizont jednoho volebního období.

Hlavními motivy nové koncepce pro práci Komise jsou:
 • Snížit energetickou náročnost ČR
 • Uspokojit rozvoj společnosti energiemi
 • Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí
 • Omezit rizika zásobování ČR energiemi

Komise pracuje ve složení:
Václav Pačes (předseda)
Josef Bubeník
Vladimír Dlouhý
František Hrdlička
Miroslav Kubín
Petr Moos
Petr Otčenášek
Edvard Sequens
Vladimír Vlk
Tajemník Komise: Hynek Beran

Související články: