Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Návod k redakčnímu systému Tisk
Neděle, 19 listopad 2006
Joomla! je opensource CMS který se skládá z komponent, modulů a mambotů.
Těchto rozšíření je velké množství a instalují se do systému dodatečně podle potřeby.
Podobně je i velké množství šablon pro jednoduchou změnu vzhledu systému.
Při tvorbě stránek můžete počítat i s podporou velké komunity uživatelů na joomlaportal.cz

Základní pojmy:

Frontpage je úvodní webová stránka, která se zobrazí návštěvníkům
Backend je administrační sekce, rozhraní pro správu webových stránek
Přihlášení do backendu je na adrese www.adresa_stranek.cz/administrace
Kategorie obsahuje články ke stejnému tématu
Sekce je sbírka kategorií, které k sobě mají vztah

Práva přístupu:

Public – nepřihlášený uživatel
Registered – přihlášený uživatel
Special – všichni uživatelé s právy Author až Superadmin

Práva uživatelů:

Registered – po přihlášení se mu zpřístupní obsah pro Registered
Author - přidávat a editovat své články
Editor - editovat všechny články
Publisher - zveřejňovat články
Manager – v backendu upravovat menu a články
Admin - v backendu instalovat komponenty a moduly
Superadmin - v backendu má veškerá práva

Vzhled FrontPage:

Nastavení vzhledu úvodní stránky je ve vlastnostech menu
Leading - počet článků přes celou šířku stránky
Intro - počet článků s úvodním textem (intro)
Columns - počet sloupců na zobrazení článků s intro
Links - počet článků na které bude na konci odkaz
Unpublished Items - "show" budou vidět i neschválené články (samozřejmě jen ti co na to mají práva)

Publikování článků:

Články se podle obsahu zařazují do jednotlivých sekcí a kategorií
Static Content - články které nejsou zařazeny do žádné kategorie
Archiv - odkladiště pro již neplatné články
Related items - odkazy na články s podobnou tématikou (podle klíčových slov v Meta Info/Keywords)
Show on Frontpage –zobrazení úvodního textu (intro) na hlavní straně
Published
– má být zveřejněn (lze i naplánovat dobu jeho zveřejnění)
Access Level – práva přístupu (pro které uživatele bude článek přístupný)
Link to menu - na důležitý článek můžete přidat trvalý odkaz z menu

Položky menu:

Home Site Menu Content Components Modules Mambots Installers Messages System Help

Site:

Global Configuration - parametry serveru a vlastnosti systému
Language Manager – editace jazykového souboru
Media Manager – nahrávání a mazání souborů (obrázků) na server
Preview – náhled na stránky
Statistics – statistika prohlížeče, systémy, domény, hledaná slova
Template Manager – změna šablon (vzhledu) stránek
Trash Manager – koš, trvale smaže odebrané položky menu a články
User Manager – správa uživatelů (oprávnění, hesla apod.)

Menu:

Tvorba položek menu (struktura, pořadí, oprávnění)

Content:

Content by Section – články podle sekcí
All Content Items – obsah všech článků
Static Content Manager – statické články (nejsou v žádné kategorii)
Section Manager – vytváření sekcí
Category Manager – vytvoření kategorií
Frontpage Manager – články k publikování na hlavní stránce
Archive Manager – archív starých článků
Page Impressions – počítadlo zobrazení jednotlivých stránek

Components:

Banners – správa reklamních bannerů
Contacts – databáze kontaktů dle kategorií
Mass Mail – hromadné rozesílání mailů uživatelům
News Feeds - databáze RSS kanálů dle kategorií
Polls – vytváření anket pro web
Syndicate – nastavení RSS webu
Web Links - databáze odkazů na stránky dle kategorií

Modules:

Moduly slouží k zobrazení některých komponent (mod_banners, mod_poll, mod_rssfeed) nebo menu apod.
Pozice pro moduly je daná šablonou (template) a jejich názvy (left, right, top, banner, user1, user2).
Kde jsou jednotlivé moduly umístěny si zobrazíte www.adresa_stranek.cz/?tp=1
Ve vlastnostech modulu nastavíte že se má zobrazovat (Published), kde (Position), kdy (Pages), komu (Access) a v jakém pořadí (Order).
Moduly můžete i vytvářet nové (New) nebo rozmnožit již existující (Copy).
Vložení modulu do článku příkazem

Mambots:

Slouží pro rozšíření funkcí systému (vkládání komentářů, multimédií apod.)

Installers:

Instalace šablon, jazykové lokalizace, komponent, modulů a mambotů

Messages:

Nastavení upozorňování mailem na nové články na webu

System:

Systémové informace o serveru (PHP, MySQL)

Help:

Nápověda na stránkách http://help.joomla.org

Jak se vnutit vyhledavačům

 Program pro tvorbu webových šablon Artisteer