Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Větrný park Rešice - Veřejné projednání Tisk
Neděle, 30 květen 2010

Krajský úřad na svých stránkách zveřejnil oznámení o veřejném projednání záměru Větrný park v lokalitě Rešice.

Veřejné projednání se koná v úterý 29.6.2010 od 17 hod. v obci Rešice, v kulturním domě.

Elektronická verze záměru i posudku je k dispozici na Informačním systému EIA
Kód záměru: JHM623 Větrný park Rešice 8VTE
Kód záměru: JHM699 Větrný park Tavíkovice 8VTE
Kód záměru: JHM690 Větrný park Čermákovice 5VTE
Kód záměru: JHM627 Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k.ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice 8VTE

Větrníky by měly mít výšku sloupu 105 metrů, vrtule by měla mít průměr 90 metrů. Instalovaný výkon by dosáhl osm nebo deseti megawattů podle počtu větrníků. Posudek doporučuje upřednostnit variantu se čtyřmi sloupy. "Tento postoj je odůvodněn zejména negativním vlivem záměru na obratlovce, úsporou potřebného odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, snížením negativního vlivu na krajinný ráz, snížením hluku v místní části Kordula a dalšími," uvedla firma Ecological Consulting v posudku.

K podmínkám, které by měl investor splnit, patří mimo jiné kontrolní měření hluku provedené do 12 měsíců od zprovoznění elektrárny. Do stejné doby by měla být také uspořádána anketa v obci na téma vlivu projektu na obyvatele obce.

Proti stavbě se totiž ozvalo s připomínkami či protesty 280 obyvatel ze sedmi obcí, převážně z Rešic a Horních Dubňan. Lidé namítají, že stavba naruší ráz krajiny, sníží kvalitu života v dotyčných obcích, sníží ceny jejich nemovitostí, přinese to zdravotní rizika a zhorší příjem TV signálu.

Výrazná většina obyvatel se také proto podepsala pod petici, v níž upozorňují například na to, že nejbližší větrník by stál blíže než 1,5 kilometru od obce, ačkoliv původní dohoda s investorem zněla jinak. Podle posudku je ale hranice 1500 metrů příliš přísná. Stejně velký větrný park se navíc chystá právě u Horních Dubňan, záměr oznámil soukromý podnikatel.

S dokumentací záměru nesouhlasí ani jihomoravská krajská hygienická stanice, a to kvůli hluku, který větrníky budou dělat při provozu. Stanice ale přiznává, že zákonné limity překročeny nebudou. Posudek ale i kvůli tomu navrhuje stavbu pouze čtyř větrníků a ne pěti, a z projektu tak vypustit větrník nejblíže zástavbě v Rešicích. Pokud by se mělo stavět pět větrníků, podle posudku by tak bylo nezbytné v noci omezit provoz tří z nich na nižší stupeň výkonu.

Ani kraj Vysočina nesouhlasí se stavbou větrných parků nedaleko Jaderné elektrárny Dukovany. Větrníky se sice plánují na území sousedního Jihomoravského kraje, některé stožáry by ale měly stát jen něco přes kilometr od prvních domů obce Dukovany na Vysočině. Větrníky by byly dalším výrazným zásahem do krajiny, usnesli se na začátku března radní kraje Vysočina.

Převzato z financninoviny.cz


Související články: