Máte všech 5P pohromadě?
Pátek, 21 září 2007
SEBEKONTROLA znamená přezkoumat zamýšlenou činnost a očekávanou reakci na ni předtím, než začnu s prací. Účelem sebekontroly je zabránit lidským chybám, cílem sebekontroly je dosažení výborných výsledků. Snížit pravděpodobnost chyb při provádění činností nám pomáhá 5P.


PRINCIP SEBEKONTROLY 4Z
1. Zastav se - identifikuj zařízení, objekt
2. Zamysli se - přezkoumej zamýšlené činnosti a očekávané reakce
3. Zrealizuj - proveď zamýšlené činnosti
4. Zkontroluj - porovnej skutečnou reakci na činnost s reakcí očekávanou

PRINCIP SEBEKONTROLY 5P
1. Postůj - zvaž zamýšlenou činnost, nejednej zbrkle
2. Přemýšlej - promysli si předem, co budeš dělat při neočekávané odezvě
3. Proveď - s rozmyslem realizuj činnost
4. Prověřuj - zkontroluj výsledek činnosti, buď připraven k neočekávané reakci
5. Pořiď záznam - zaznamenej provedenou činnost žádaným způsobem

OTÁZKY SEBEKONTROLY
Pracuji na správném zařízení?
Používám správnou dokumentaci?
Používám nářadí náležitým způsobem?
Znám bezpečnostní opatření pro práci?
Mám připraveny varianty postupu v případě neočekávané odezvy?
Odpovídá aktuální stav systému předepsanému stavu?

PAMATUJ: lidé chybují včetně těch nejlepších

Související články: