Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Základní informace o sdružení Tisk
Vážený návštěvníku,
v této části prezentace se Vám pokusíme přiblížit naše cíle a nastínit důvody, které vedly ke vzniku našeho sdružení. Informace lze shrnout do několika následujících bodů:
 • Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren je jednotné, profesně vysoce specializované, dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení sdružující osoby, které splňují podmínky členství, určené stanovami (vlastní „Oprávnění“ uděleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost).
 • Sdružení vzniklo v dubnu roku 2004 jako odezva na dlouhodobě řízené snižování významu operativního personálu ve firmě i na veřejnosti.
 • Základním posláním Sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního personálu.
 • Tuto činnost bude Sdružení vyvíjet jako orgán zastřešující všechny funkce řídícího směnového personálu jaderných elektráren.
 • Jako profesní zástupce operativního personálu jaderných elektráren v České republice si klade ve své činnosti za cíl především:
  • dbát na profesionalitu svých členů a rozvoj vysoké úrovně jejich odborných znalostí a dovedností
  • aktivně se podílet na dodržování jaderné bezpečnosti na jaderných elektrárnách
  • organizovat šíření informací o jaderné energetice a jaderné bezpečnosti, uvádět na pravou míru zkreslené informace o jaderných elektrárnách
  • zastupovat své členy při prosazování jejich práv a požadavků, obhajovat jejich zájmů, vyplývajících z charakteru a postavení profese řídícího personálu
  • reprezentovat řídící personál jaderných elektráren
  • šířit informace o způsobu provozování a řízení jaderných elektráren formou dostupnou i laické veřejnosti
  • spolupracovat se zákonodárnými a státními institucemi ČR a mezinárodními sdruženími ve věcech týkajících se jaderné bezpečnosti, jež mají vztah k této profesi.
 • Tímto zaměřením své činnosti chce Sdružení přispět k postupnému zvýšení celkové úrovně a postavení profese na výši, která je obvyklá v ostatních vyspělých zemích.