Nabídka zaměstnání
Pátek, 29 prosinec 2006
Mezinárodní organizace ITER hledá 52 zaměstnanců pro práci na pokusném reaktoru pro jadernou fúzi. Popis pracovních míst je na stránkách organizace iter.org. Místo práce je jihofrancouzská obec Cadarache.
Energie zde na rozdíl od štěpení atomů v jaderných elektrárnách vzniká slučováním atomů. Podstatou je sloučení dvou atomů vodíku do jednoho atomu helia. Jako palivo slouží deuterium (těžký vodík) získávaný z vody. Při této reakci, která probíhá i uvnitř Slunce, se uvolňuje obrovské množství energie.

Související články: