Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
Pátek, 05 srpen 2016
2.8.2016 bylo na portálu EIA Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
zveřejněno oznámení záměru "Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ".

SOUBORY ke stažení:
Oznámení záměru
Hodnocení vlivů na Natura 2000

 EIA

LEGENDA: plocha pro umístění

A - elektrárenských bloků

B - zařízení staveniště

C - elektrického napojení

D - vodohospodářského napojení