Prohlášení SŘSP
Středa, 05 únor 2014

Prohlášení Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren
schválené Konferencí SŘSP dne 26. listopadu 2013

SŘSP připravilo veškerou legislativu pro založení odborové organizace v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., včetně stanov a návrhu pro evidenci na MVČR. Výbor SŘSP má mandát členské základny pro okamžité zahájení práce přípravného výboru a svolání ustavující členské schůze nové odborové organizace (OO).

Přípravný výbor za podpory SŘSP provede zaevidování OO na MVČR v nejkratším možném termínu, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

  • - Evidované odborové organizace působící v ČEZ a především v lokalitě EDU přestanou plnit základní funkci odborářů, tzn. hájení zájmu zaměstnanců se smluvními platy.
  • - SŘSP  bude přesvědčeno, že založení OO obnoví konstruktivní dialog s managementem OJ EDU v otázkách pracovních podmínek.