Zásady vedení komentářů
Pondělí, 22 říjen 2007
Vážení návštěvníci,
dodržujte prosím dále uvedené zásady pro tvorbu komentářů.

Obecné zásady:
1) prostor v komentářích je určen pouze k dotazům či vyjádření názorů k článku
2) prostor neslouží k diskuzi – odkaz na diskuzní fórum najdete na úvodní stránce
3) text v komentářích nesmí být v rozporu se zájmy Sdružení
4) při registraci vždy uvádějte pravdivé kontaktní informace
5) uživateli není dovoleno používat více než jeden účet
6) spisovný jazyk není vyžadován, ale snažte se co nejvíce používat "srozumitelnou mluvu"

Je zakázáno:
1) veřejné slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích
2) používat jakékoliv vulgarismy a to i ve skryté formě (včetně jejich překladu)
3) publikování názorů a informací porušujících zákony ČR
4) publikovat informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení

Všechny příspěvky jsou vyjádřením osobních názorů a nemusí vyjadřovat názor Sdružení. Výbor Sdružení si vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky, které budou v rozporu s výše uvedenými zásadami.

Prosíme, dodržujte zásady slušného chování.
Děkujeme.